Yritys

Tarjoamme yksilöllisiä fysioterapiapalveluja Naantalin ja lähikuntien asukkaille, laitoksille sekä myös työyhteisöille. Naantalin Kuntokeskus on osa Auron-ketjua, joka on maanlaajuinen fysioterapiayritys.

Toimimme avokuntoutuspaikkana neurologisille kuntoutujille sekä veteraaneille. Meille voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman (lääkärinlähetteellä KELA korvaa osan hoitokustannuksista). Hoidot voimme toteuttaa vastaanotolla, kotikäynteinä, allasterapiana tai siellä missä yhdessä kuntoutujan kanssa sovimme. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen, yksilöllinen hyöty jokaiselle.

Hoitotilamme ovat viihtyisät, tilavat, valoisat ja esteettömät hyvien kulkuyhteyksien päässä aivan Naantalin keskustassa torin laidalla. Parkkipaikkoja on lähellä ja taksilla pääsee aivan oven eteen. Turusta ja Raisiosta pääsee linja-autoilla numero 6 ja 7.

Palveluajatuksena meillä on asiakaslähtöisyys. Terapian alussa teemme kaikki tarvittavat mittaukset, tutkimiset ja arvioinnit, joita tarvitaan liikkumisen ja toimintakyvyn edellytyksiin. Fysioterapia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa tutkimusten pohjalta. Asiakkaalle laaditaan tarvittavat kotiohjeet, sekä tarvittaessa avustetaan apu- ja harjoitusvälineiden arvioinnissa, hankinnassa ja käyttöön ottamisessa.

Meille fysioterapian tavoitteena on, että asiakas on tyytyväinen toimintakykyynsä hoitojen loputtua. Seurantaa tehdään säännöllisesti tarpeen mukaan. Arvostamme yhteistyötä asiakkaan läheisten kanssa (omaiset, opettajat, avustajat, muu hoitohenkilökunta, laitoskuntoutuspaikat jne.).

Otamme huomioon jokaisen asiakkaan kokonaisvaltaisena psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena yksilönä, ja pyrimme aina huomioimaan eri elämäntilanteet terapian toteutuksessa.

Naantalin Kuntokeskus on Auron ketjun jäsenyritys. Auron ketjuasiakkuuksia ja yhteistyökumppaneita ovat mm. Mehiläinen, Terveystalo, Vakuutuskassa Enerkemi, Nordea Pankki Suomi, Danske Bank, Finnair-konsernin sairaskassa. Lisätietoja osoitteesta www.auron.fi

Terapiayhteistyötä teemme myös mm. Kelan, Naantalin Kaupungin, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin, Perusturvakuntayhtymä Akselin, vakuutusyhtiöiden ja valtiokonttorin kanssa.

Urheiluseuroille, yrityksille ja työyhteisöille tarjoamme myös fysioterapeuttista asiantuntemustamme.